Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Tanja Classic s.r.o.
www.koncertniagentura.cz

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3
http://www.gmhs.cz

vmab

Spolek Via musica ad beatum z.s.
www.adbeatum.cz

 

Via Musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o.  ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy  ZUŠ, pořádá XV. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“ pod záštitou prof.Štěpána Raka.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3

ve dnech 8. - 10. března 2024.

Harmonogram soutěže

Brožura soutěže

Výsledky 0. kategorie

 Výsledky 1. kategorie

 Výsledky 2. kategorie

 Výsledky 3. kategorie

Výsledky 4. kategorie

 

Soutěž je jednokolová a rozdělená do pěti věkových kategorií:

 • 0. kategorie – narozeni v roce 2015 a mladší

 • I. kategorie – narozeni v roce 2014, 2013

 • II. kategorie – narozeni v roce 2012, 2011

 • III. kategorie – narozeni v roce 2010, 2009

 • IV. kategorie – narozeni v roce 2008, 2007,2006

 

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších 3 - 5 minut

 • I. kategorie 4 - 6 minut

 • II. kategorie 5 - 9 minut

 • III. kategorie 7 - 10 minut

 • IV. kategorie 10 - 15 min.

V daném časovém limitu musí soutěžící ve všech kategoriích obsáhnout skladby nejméně dvou stylových období.

Počítá se celkový čas vystoupení, od začátku první skladby, včetně pauz a případného ladění mezi skladbami.

 

 • Hra zpaměti je podmínkou

 • Hodnotí se technická zručnost

 • Muzikalita

 • Tónová kvalita

 • Interpretační vyzrálost

 • Stylová čistota

 • Užití výrazových prostředků

 • Celková dramaturgie soutěžního vystoupení

 • Umělecký dojem

 HarmonogramBrožura

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

 • Přihláška do soutěže
 • Uzávěrka soutěže je 1. 2. 2024
 • Zápisné do soutěže činí 1000,- Kč, je pro každého účastníka povinné a je nevratné.
  Je nutno uhradit převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100
 • V případě, že poplatek platí škola, pošlete prosím nejdříve fakturační údaje.
  Platba proběhne až na základě této faktury a jako variabilní symbol slouží číslo mnou
  vystavené faktury.
 • Pokud posílá poplatek rodič, uvede jako variabilní symbol datum narození soutěžícího ve tvaru dd/mm/rrrr/a do zprávy pro příjemce zadá: PRG a jméno soutěžícího a název hudební školy. Velmi mi tím usnadníte identifikaci platby.

 

CENY

V každé kategorii může být udělena I., II., III. cena a Čestné uznání.

Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

 

Zvláštní ocenění:

 • Cena za nejlepší provedení libovolné skladby z období klasicko-romantické syntézy
 • Cena Štěpána Raka za nejlepší provedení libovolné skladby Štěpána Raka
 • Cena za mimořádný výkon
 • Cena Praha Music Center
 • Cena pro nejmladšího účastníka
 • Cena publika
 • Cena Blue Season Art Agency
 • Cena sv. Bartoloměje
 • Cena účasti na koncertě mladých laureátů
 • Cena pro absolutního vítěze

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Rozlosování všech kategorií se uskuteční bezprostředně po uzávěrce a bude zveřejněno na webových stránkách soutěže. Důvodem tohoto opatření je,
  aby každý účastník znal předem přesný čas svého soutěžního vystoupení.
 • K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svým vystoupením před Koncertním sálem GMHŠ.
 • V daném časovém limitu musí soutěžící ve všech kategoriích obsáhnout skladby nejméně dvou stylových období.
 • Hra zpaměti je podmínkou
 • Soutěžící je povinen dodržet časový limit svého soutěžního výstupu.
 • V případě jeho prodloužení má porota právo soutěžní výstup ukončit.
 • V případě výrazného nedodržení spodní hranice časového limitu může porota výkon vyřadit z bodového hodnocení.
 • Každý kandidát má možnost po ukončení soutěže požádat předsedu poroty o konzultaci
 • Bodování členů poroty není zveřejňováno.
 • Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).
 • Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 • Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie
 • Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.

 

DALŠÍ INFORMACE

 • Organizátor PRAGuitarry 2024 nezajišťuje mimopražským účastníkům ubytování.
 • Změna v podmínkách a harmonogramu soutěže vyhrazena.

 

Složení poroty

Ředitelka a zakladatelka soutěže:   Taťána Klánská
Čestný předseda:   

prof. Štěpán Rak – HAMU Praha

Předseda:    Petr Saidl - HAMU Praha, Konzervatoř Pardubice

Členové poroty:

 

Marie Hovorková – Konzervatoř Brno

Anna Hronová – Konzervatoř Pardubice, HAMU Praha

Taťána Klánská – Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Ondřej Gillig – Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň, HAMU Praha

Marek Velemínský – ZUŠ Praha 5 - Zbraslav

Tajemnice poroty:   Petra Schwarz
     

www.adbeatum.cz

 

Poděkování za podporu:

sfk prague  srpg  hudebnikum
pg bs2 pg crystal mc
       
mc vitacek mc

Nicole Van Gils

cases NCHF.png  kplus

 

S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.