Ludwig van Beethoven kdysi řekl, že „hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti“, Christoph Willibald Gluck viděl hudbu jako jeden z nejlepších prostředků k probuzení citů. Spisovatel Henryk Sienkiewicz napsal, že „hudba je jako moře“. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.“

V dobách minulých se říkalo, že co Čech, to muzikant, a Praha že je konzervatoří Evropy. Platí to stále? Svět se mění a hodnoty také, mění se i hudební vkus a mladé generace ve velké většině poslouchají hudbu jinou než klasickou. Ale přesto stále existuje mnoho mladých hudebníků, které klasická hudba oslovuje, kteří jsou ochotni a schopni se jí plně věnovat, kteří se chtějí dát touto nelehkou a nejistou cestou. Cestou hry na klasické hudební nástroje a chtějí koncertovat, soutěžit a předávat radost z hudby publiku.

I proto jsme založili dvě soutěže – PRAGuitarra Clássica pro mladé kytaristy do šestnácti let, a Mezinárodní houslovou soutěž PhDr. Josefa Micky se stejnou věkovou hranicí.

Via musica ad beatum z.s. – tedy Hudbou k radosti… tak je nazvaný náš spolek, který má ve svém poslání hmotnou a nehmotnou podporu hudebníků a hudebních projektů.

Přijměte naše pozvání a podívejte se na podrobnější informace o spolupracující agentuře a obou soutěžích.