Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Tanja Classic s.r.o.
www.koncertniagentura.cz

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3
http://www.gmhs.cz

vmab

Spolek Via musica ad beatum z.s.
www.adbeatum.cz

 

Via Musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o.  ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy  ZUŠ, pořádá X. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“ pod záštitou Štěpána Raka.

 

Soutěžní podmínky:
Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, Komenského nám.9, Praha 3 ve dnech 4.-6. dubna 2019
 • Soutěž je vypsána pro kytaristy, kteří navštěvují základní umělecké školy, soukromou výuku, hudební gymnázia či konzervatoře, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 18 ti let
 • Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů jsou na této soutěži podmínkou.
 • Nedodržení soutěžních pravidel bude postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 • Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 • Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 • Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 • Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.

Rozdělení věkových kategorií a minutáže:

0. kategorie: soutěžící narození v roce 2010 a mladší
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období v časovém limitu 3 – 5 minut.

I. kategoriie: soutěžící narození v roce 2008 a 2009
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období - časový limit 4 – 6 minut.          

II. kategorie: soutěžící narození v roce 2006 a 2007
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období   - časový limit 6 - 9 minut.

III. kategorie: soutěžící narození v roce 2004 a 2005
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období   v trvání 8 – 10 minut .

IV. kategorie: soutěžící narození v roce 2001, 2002 a 2003
Skladby alespoň ze dvou rozdílných stylových období   v trvání 10 – 15 minut .

Počítá se čistý čas celého vystoupení, včetně pauz mezi skladbami.
 • Každý soutěžící obdrží Diplom za účast a drobný dárek.

 • V každé kategorii může být udělena I., II., III. cena a Čestné uznání.

 • Porota má právo ceny dělit, případně některé ceny neudělit.

Přihláška zde:

Ceny a zvláštní ocenění

Cena pro absolutního vítěze: kytara z dílny Jana Schneidera

 • V kategorii I. a II. je možnost získat Cenu za nejlepší provedení libovolné skladby F. Sora, F. Carulliho, M. Giulianiho, M. Carcassiho nebo jejich současníků.
 • V kategorii III. a IV. je možnost získat Cenu za nejlepší provedení
  libovolné skladby J. K. Mertze.
 • Ve III. a IV. kategorii je možnost získat Cenu Štěpána Raka za nejlepší provedení
  libovolné skladby Štěpána Raka.
 • Cena poroty: kytara z dílny Richarda Hruše
 • Cena Praha Music Center: kytara Kantare
 • Cena Blue Season Art Agency ( profesionální realizace nahrávky )
 • Cena sdružení Open Guitar ( pobyt na mistrovských kurzech Open Guitar 2019 )
 • Cena pro nejmladšího účastníka

Složení poroty

Čestný předseda:    prof. Štěpán Rak - HAMU Praha
Předseda:    Petr Saidl - HAMU Praha, Konzervatoř Pardubice
Členové poroty:  

Marie Hovorková – Konzervatoř Brno

Anna Hronová - Konzervatoř Pardubice

Taťána Klánská - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Ondřej Gillig – Konzervatoř Ostrava

Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň

Pavel Steffal – Konzervatoř České Budějovice

Tajemnice poroty:   Petra Schwarz Galasová
Ředitelka soutěže:   Taťána Klánská

www.koncertniagentura.cz

 

Poděkování za podporu:

sfk prague pg pg
pg pg pg pg bs2
srpg pg kantare2 crystal pg d2
pg cases ogf
kplus jura digi  NCHF.png

Přihlášení:

Uzávěrka soutěže: 15.2.2019

 • Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit rovněž do 15.2.2019 převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100  
 • Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího ( např. je-li narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte:PRG a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
 • Účastnický poplatek je nevratný
 • Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Fotogalerie

 1 1 1 1 1 1